Red angel

12.500 

Author

Fedor Nemec

Rozměr

210x140cm

Technika

kombinovaná fotografie

Medium

plátno

Podpis

dole vlevo

Rok

2017